Związek architektów

zwiazek-architektowWobec ogromnej doniosłości budowy miast i jej dodatniego oddziaływania na rozwój i rozkwit miast i miejscowości, każde państwo powinno w dobrze zrozumianym własnym interesie ująć w swoje ręce kierownictwo i popieranie tej sprawy przez wydanie w drodze ustawy potrzebnych postanowień dla ustalenia i wykonania planów, jak niemniej przez stworzenie osobnych katedr dla budowy miast.

Centralny Związek Architektów krajów reprezentowanych w Radzie państwa wskazał nadto następujące niezbędne potrzeby:

1) Utworzenie samodzielnego oddziału dla budowy miast w powstającym Ministerstwie robót publicznych i założenie odnośnych biur fachowych w namiestnictwach i rządach krajowych, którym wszystkie nie samorządne gminy powinny by przedkładać do zbadania plany regulacyjne i uchwały dotyczące wyglądu miasta.

sofy do salonu

2) Ustawowe ustalenie zasad budowania miast, które należy włączyć do ustaw budowlanych, a które równo z innymi postanowieniami ustawy budowlanej obowiązywałyby także gminy samorządne.

3) Utworzenie katedr dla budowy miast na politechnikach ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia architektów, pragnących poświęcić się budowniczej służbie państwowej, krajowej lub gminnej.

Wszystkie te wnioski mają na celu umożliwienie jak najszerszego rozpowszechnienia i zastosowania nauki budowania miast w naszym państwie.

Nie naruszy to w żadnej mierze samorządu gmin, gdyż miasta i miejscowości mogą nadal poruczać wykonywanie prac około budowy miasta podług własnego uznania urzędnikom budowniczym lub powierzać je specjalistom w budowie miast (budowniczym miast).

sofy do salonu

To Cię zainteresuje:

– Glazura i terakota Warszawa Ursynów
– hydraulik pruszków